Když se užovkám u vás na zahradě zalíbí, začnou se zde pářit a klást vajíčka / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.