1 / 5
Všechno co je na zahradě zelená plocha, lidé většinou nazývají trávníkem / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.