Posekat všechny zahrady v Česku by při nepřetržitém sekání benzínovou sekačkou trvalo 715 let / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.