Kovové hrábě nejvíce využijete při úpravě (hrabání, urovnání či kypření) půdy. / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.