Rozkopnuté čmeláčí hnízdo musíte buď ponechat na původním místě, nebo jej se souhlasem přemístit. / Pinterest
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.