1 / 3
Dětem stačí jednoduchá houpačk, ale měla by mít zábrany! / internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.