Všimněte si upevnění kmene stromku, který je bezpečně zajištěn popruhem / ADAC.de
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.