Defekt pneumatiky lze vyřešit i pomocí opravné sady, jde už ale o náročnější metodu  / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.