1 / 3
Žampion hajní je také výbornou jedlou houbou. Lupeny žampionu jsou vždy hnědé. / internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.