Lépe se vám bude pracovat s šicím strojem, pokud jej ale nemáte, můžete lem zašít i v ruce. / https://www.thespruce.com
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.