Klacíky postupně skládejte do misky a kousky dřívek k sobě fixujte lepidlem / Pinterest
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.