1 / 1
Cena omítky závisí nejen na velikosti plochy, ale i na pracnosti jednotlivých detailů. I s nimi musíme při plánování počítat. / ceskyinternet.cz
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.