Klíště vždy odstraňujte s rukavicemi, neboť může být infekční. K odstranění použijte pinzetu nebo speciální háčky. / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.