Pes po vás může vystartovat v případě, že mu nečekaně vezmete jeho oblíbenou hračku / JumpStory
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.