Pohled do útrob rozebraného Peltierova článku. Jde o velké množství článků řazených serioparalelně.  / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.