V bytě číhá na děti všude nebezpečí - ať už jde o zásuvky nebo přiskřípnuté prsty ve dveřích / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.