Sádrové omítky se nanáší strojně na velké plochy, na menší plochy můžete využít hladítko / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.