Další nevýhodou některých trub s pyrolytickým čištěním je, že se po čisticím cyklu vyvalí ze spotřebiče hustý a smradlavý dým / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.