1 / 3
Oblečení máte před výletem čisté a voňavé. Nechcete, aby tak vypadal i váš kufr? / internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.