Otírejte rostliny navlhčeným hadrem, abyste je zbavili prachu a nečistot. / internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.