1 / 2
Vlhké zdivo mívá podobu tzv. map, neboli výkvětů vykrystalizovaných solí, i poškození fasády / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.