1 / 3
“Studený” magnetický ohřev eliminuje možnost popálení o indukční desku při náhodném zapnutí.  / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.