خرید vpn خرید vpn خرید vpn
Nejasnosti kolem darovaného majetku Karla Gotta. Právník vyjádřil pochybnosti • Zprávy / inStory.cz
 

Nejasnosti kolem darovaného majetku Karla Gotta. Právník vyjádřil pochybnosti

Karel Gott před lety po operaci kyčle, ve svém obýváku na Bertramce!
 Zprávy 
06. března 2016 04:00 / Profimedia
  2   3
Nejnovější

Jeden z největších inzerentů světa hrozí stažením reklam kvůli kontroverznímu obsahu

خرید vpn خرید vpn خرید vpn
Pokud si Karel Gott nechal při převodu majetku v řádu desítek milionů korun, který věnoval manželce Ivaně, zapsat do smlouvy nějakou klauzuli o zpětvzetí, bylo to vlastně zbytečné. Zákon na to totiž myslí, což inStory.cz potvrdil i renomovaný pražský právník. Proč ale Mistr vůbec řešil, že by si dům a další cennosti mohl nárokovat zpátky? Nevěří snad své milované drahé?

Gott převedl na manželku Ivanu veškerý nemovitý a movitý majetek na konci roku, když jeho zdravotní stav poté, co se začal léčit s rakovinou mízních uzlin, nebyl vůbec dobrý. Asi chtěl, aby v případě jeho odchodu bylo vše majetkově vypořádáno. Do smlouvy o převodu měl tedy nechat zanést zvláštní ustanovení. Kdyby se k němu manželka třeba špatně chovala, chtěla se s ním rozvést a podobně.

Podle deníku Blesk smlouva stanoví, že: „Smluvní strany jsou si vědomy, že upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani nutnou výživu, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět, nebo zaplatil jeho obvyklou cenu.“

Podobné dodatky přitom podle oslovených expertů nejsou příliš běžné, a navíc jsou vlastně zbytečné.

„Občanský zákoník na to ve skutečnosti pamatuje! Upravuje možnost, aby se dárce stal opět vlastníkem darované věci. Na rozdíl od dřívější právní úpravy nehovoříme o vrácení daru, ale o odvolání daru, které může být dvojí,“ řekl inStory.cz renomovaný pražský právník Karel Horák.

Ten také upřesnil, v jakých případech by se tak mohlo stát. „Buď jde o odvolání daru pro nouzi, anebo odvolání daru pro nevděk. Odvolat dar pro nouzi lze tehdy, upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. Odvolat dar pro nouzi lze tedy vždy. Naproti tomu odvolání daru pro nevděk lze, pokud obdarovaný dárci nebo osobně jemu blízké ublížil tak, že zjevně porušil dobré mravy, jen do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil. Ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru,“ vysvětlil obšírněji magistr Horák.

V praxi jde prý však o institut naprosto výjimečný, neboť prolamuje zásadu o neodvolatelnosti daru. Půjde tedy o porušení dobrých mravů značné intenzity nebo o porušování soustavné, a to ať už fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potřebné pomoci a podobně.

„Ne každé chování, které není v souladu se společensky uznávanými pravidly slušného chování ve vzájemných vztazích mezi lidmi, naplňuje tyto znaky. Předpokladem aplikace tohoto ustanovení je kvalifikované porušení morálních pravidel konkrétním chováním obdarovaného, jehož stupeň závažnosti je hodnocen podle objektivních kriterií, a nikoliv jen podle subjektivního názoru dárce,“ dodal Horák.

Ivana Gottová se tak nyní musí o svého chotě příkladně starat a ani na chvíli ji nesmí napadnout, že by se třeba odstěhovala, rozvedla a podobně. To jistě ani dělat nehodlá. Nicméně zpěvák na toto patrně myslel, a proto si to raději pojistil přímo ve smlouvě.
slj | inStory.cz
Komentáře
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Jennifer Aniston se opět rozvádí! Na prahu padesátky zůstala sama

Styl

Díky očkování si na některé nemoci už ani nevzpomeneme

Dům a zahrada

Komplementární barvy: Co jsou a jak je využít v designu?

1. Emma Smetana vyrazila s rodinkou na netradiční dovolenou

2. Producent Janis Sidovský ulovil v New Yorku fotku s Heidi Klum!

3. Někdejší nejvíce sexy muž planety Adam Levine se stal podruhé otcem!

4. Jennifer Aniston má smůlu na chlapy! Herečce se rozpadlo další manželství!

5. Václav Noid Bárta se rok nedotkl alkoholu!

خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن